Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/05/25 06:50
Kusuna
[Ward] Minami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 11.0mm
(Mapa)
Ninoshima Fire Station Branch Office
[Ward] Minami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 11.0mm
(Mapa)
Koi
[Ward] Nishi-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 10.1mm
(Mapa)
Inokuchidai
[Ward] Nishi-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 9.7mm
(Mapa)
Nishi Fire Station
[Ward] Nishi-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 10.0mm
(Mapa)
Setouchi Heights
[Ward] Asaminami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 8.3mm
(Mapa)
Toyama
[Ward] Asaminami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 10.3mm
(Mapa)
Takase
[Ward] Asaminami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 8.8mm
(Mapa)
Aita (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Asaminami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 9.7mm
(Mapa)
Bishamondai (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Asaminami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 9.2mm
(Mapa)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
-> Sa Front Page