Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2021/03/08 15:40
Kusuna
[Ward] Minami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 11.0mm
(Mapa)
Ninoshima Fire Station Branch Office
[Ward] Minami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 11.0mm
(Mapa)
Koi
[Ward] Nishi-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 14.2mm
(Mapa)
Inokuchidai
[Ward] Nishi-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 13.4mm
(Mapa)
Nishi Fire Station
[Ward] Nishi-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 14.0mm
(Mapa)
Setouchi Heights
[Ward] Asaminami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 13.6mm
(Mapa)
Toyama
[Ward] Asaminami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 12.8mm
(Mapa)
Takase
[Ward] Asaminami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 14.7mm
(Mapa)
Aita (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Asaminami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 15.0mm
(Mapa)
Bishamondai (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Asaminami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 16.0mm
(Mapa)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
-> Sa Front Page