Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/24 14:40
Yoshiyama (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Asaminami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 12.5mm
(Mapa)
Okuhata
[Ward] Asaminami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 10.6mm
(Mapa)
Gionyamamoto
[Ward] Asaminami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 9.4mm
(Mapa)
Gion Fire Station Branch Office
[Ward] Asaminami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 7.0mm
(Mapa)
Kamiyasu Fire Station Branch Office
[Ward] Asaminami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 9.0mm
(Mapa)
Asaminami Fire Station
[Ward] Asaminami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 7.0mm
(Mapa)
Numata Fire Station Branch Office
[Ward] Asaminami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 11.0mm
(Mapa)
Toyama Chapter Ato Garage
[Ward] Asaminami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 10.0mm
(Mapa)
Imuro
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 9.2mm
(Mapa)
Shiraki
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 9.6mm
(Mapa)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
-> Sa Front Page