Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2019/11/14 16:30
Yoshiyama (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Asaminami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 0.9mm
(Mapa)
Okuhata
[Ward] Asaminami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] -
(Mapa)
Gionyamamoto
[Ward] Asaminami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] -
(Mapa)
Gion Fire Station Branch Office
[Ward] Asaminami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 1.0mm
(Mapa)
Kamiyasu Fire Station Branch Office
[Ward] Asaminami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 1.0mm
(Mapa)
Asaminami Fire Station
[Ward] Asaminami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 1.0mm
(Mapa)
Numata Fire Station Branch Office
[Ward] Asaminami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 1.0mm
(Mapa)
Toyama Chapter Ato Garage
[Ward] Asaminami-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 1.0mm
(Mapa)
Imuro
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 1.2mm
(Mapa)
Shiraki
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 1.1mm
(Mapa)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
-> Sa Front Page