Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/10 18:50
Suzuhari
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 150.4mm
(Mapa)
Oobayashi
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 154.0mm
(Mapa)
Nabara
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 185.7mm
(Mapa)
Karuga
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 175.7mm
(Mapa)
Kusunokidai (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 193.7mm
(Mapa)
Fukawa (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 170.1mm
(Mapa)
Ogauchi (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 135.5mm
(Mapa)
Ichikawa (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 211.1mm
(Mapa)
Sawada (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 132.9mm
(Mapa)
Miiri
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 168.0mm
(Mapa)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
-> Sa Front Page