Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2021/03/06 23:30
Suzuhari
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 20.1mm
(Mapa)
Oobayashi
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 19.3mm
(Mapa)
Nabara
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 21.5mm
(Mapa)
Karuga
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 24.7mm
(Mapa)
Kusunokidai (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 20.1mm
(Mapa)
Fukawa (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 0.0mm
(Mapa)
Ogauchi (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 19.9mm
(Mapa)
Ichikawa (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 23.7mm
(Mapa)
Sawada (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 6.5mm
(Mapa)
Miiri
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 24.0mm
(Mapa)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
-> Sa Front Page