Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2019/11/13 07:10
Suzuhari
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 1.0mm
(Mapa)
Oobayashi
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 0.8mm
(Mapa)
Nabara
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 0.8mm
(Mapa)
Karuga
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 0.9mm
(Mapa)
Kusunokidai (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 1.8mm
(Mapa)
Fukawa (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 0.9mm
(Mapa)
Ogauchi (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 1.1mm
(Mapa)
Ichikawa (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 1.7mm
(Mapa)
Sawada (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 1.1mm
(Mapa)
Miiri
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 1.1mm
(Mapa)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
-> Sa Front Page