Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/11 01:20
Hiura
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 170.6mm
(Mapa)
Doumenbashi
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 206.7mm
(Mapa)
Uebara
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 192.5mm
(Mapa)
Shiraki
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 155.6mm
(Mapa)
Kuchita Chapter Yaguchi Garage
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 199.0mm
(Mapa)
Kouyou Fire Station Branch Office
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 191.0mm
(Mapa)
Kakogawa Chapter Yusaka Garage
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 171.0mm
(Mapa)
Miiri Chapter Toge Garage
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 170.0mm
(Mapa)
Mita Chapter Hata Garage
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 160.0mm
(Mapa)
Shiya Chapter Kajina Garage
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 155.0mm
(Mapa)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
-> Sa Front Page