Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/21 21:50
Hiura
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 8.9mm
(Mapa)
Doumenbashi
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 9.6mm
(Mapa)
Uebara
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 6.8mm
(Mapa)
Shiraki
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 6.8mm
(Mapa)
Kuchita Chapter Yaguchi Garage
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 5.0mm
(Mapa)
Kouyou Fire Station Branch Office
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 6.0mm
(Mapa)
Kakogawa Chapter Yusaka Garage
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 5.0mm
(Mapa)
Miiri Chapter Toge Garage
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 7.0mm
(Mapa)
Mita Chapter Hata Garage
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 5.0mm
(Mapa)
Shiya Chapter Kajina Garage
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 7.0mm
(Mapa)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
-> Sa Front Page