Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/03/30 01:10
Oobayashi Chapter Oosugi Garage
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 32.0mm
(Mapa)
Kameyama Chapter Oohata Garage
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 36.0mm
(Mapa)
Kameyama Chapter Kameyama Garage
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 35.0mm
(Mapa)
Kameyama Chapter Kameyama-nishi Garage
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 34.0mm
(Mapa)
Kuchi Chapter Kuchi Garage
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 37.0mm
(Mapa)
Ogauchi Chapter Hongou Garage
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 24.0mm
(Mapa)
Asa Fire Station Branch Office
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 36.0mm
(Mapa)
Suzuhari Chapter Suzuhari-nishi Garage
[Ward] Asakita-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 32.0mm
(Mapa)
Kamiseno
[Ward] Aki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 32.3mm
(Mapa)
Aki Ward Office
[Ward] Aki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 29.0mm
(Mapa)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
-> Sa Front Page