Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2021/04/19 17:30
Aki Ward Office, Nakano Branch Office
[Ward] Aki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 16.0mm
(Mapa)
Seno Chapter Nakahara Garage
[Ward] Aki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 13.0mm
(Mapa)
Aki Ward Office, Ato Branch Office
[Ward] Aki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 16.0mm
(Mapa)
Aki Ward Office, Yano Branch Office
[Ward] Aki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 13.0mm
(Mapa)
Shigemitsu
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] -
(Mapa)
Uokiri Dam
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] -
(Mapa)
Kajike Dam
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] -
(Mapa)
Yuki
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] -
(Mapa)
Ootani
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] -
(Mapa)
Akadochi (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] -
(Mapa)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
-> Sa Front Page