Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/05/25 06:30
Ishiuchi (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 10.5mm
(Mapa)
Saekiyuki
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 9.2mm
(Mapa)
Ayagaoka
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 10.9mm
(Mapa)
Suginamidai
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 10.1mm
(Mapa)
Sugasawa
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 9.5mm
(Mapa)
Satsukigaoka
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 9.4mm
(Mapa)
Itsukaichikannon
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 9.9mm
(Mapa)
Saeki Fire Station
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 9.0mm
(Mapa)
Minochi Chapter Doubara Garage
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 10.0mm
(Mapa)
Kamiminochi Chapter Kamitada Garage
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 10.0mm
(Mapa)
<< < 1 2 ... 4 5 6 7 8
-> Sa Front Page