Listahan ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan

Petsa at oras ng obserbasyon 2021/03/08 17:40
Ishiuchi (Sabo (Erosion and Sediment Control))
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 15.9mm
(Mapa)
Saekiyuki
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 15.6mm
(Mapa)
Ayagaoka
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 14.2mm
(Mapa)
Suginamidai
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 15.9mm
(Mapa)
Sugasawa
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 17.1mm
(Mapa)
Satsukigaoka
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 13.5mm
(Mapa)
Itsukaichikannon
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 11.2mm
(Mapa)
Saeki Fire Station
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 12.0mm
(Mapa)
Minochi Chapter Doubara Garage
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 15.0mm
(Mapa)
Kamiminochi Chapter Kamitada Garage
[Ward] Saeki-ku
[Effective rainfall (72 oras)] 15.0mm
(Mapa)
<< < 1 2 ... 4 5 6 7 8
-> Sa Front Page