Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2021/03/06 23:50

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Seibu Kensetsu
*Lokasyon:Sa loob ng Seibu Kensetsu Office, 16-12, Hijiyama-hon-machi
*Latitude:34.3811
*Longitude:132.4686
*Sakop:Hiroshima Prefecture River Administration Division

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
23:50 / - / - / - / -
23:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 19.5
23:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 19.5
23:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 19.6
23:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 19.6
23:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 19.6
22:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 19.7
22:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 19.7
22:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 19.7
22:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 19.8
22:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 19.8
22:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 19.8
21:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 19.8
21:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 19.9
21:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 19.9
21:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 19.9
21:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 20.0
21:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 20.0
20:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 20.0
20:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 20.1
20:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 20.1
20:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 20.1
20:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 20.2
20:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 20.2
-> Sa Front Page