Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/10 19:10

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Seibu Kensetsu
*Lokasyon:Sa loob ng Seibu Kensetsu Office, 16-12, Hijiyama-hon-machi
*Latitude:34.3811
*Longitude:132.4686
*Sakop:Hiroshima Prefecture River Administration Division

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
19:10 / 1.0 / 1.0 / 55.0 / 171.7
19:00 / 0.0 / 0.0 / 54.0 / 171.0
18:50 / 0.0 / 0.0 / 54.0 / 171.3
18:40 / 0.0 / 0.0 / 54.0 / 171.5
18:30 / 0.0 / 0.0 / 54.0 / 171.8
18:20 / 0.0 / 3.0 / 54.0 / 172.1
18:10 / 0.0 / 3.0 / 54.0 / 172.4
18:00 / 0.0 / 3.0 / 54.0 / 172.6
17:50 / 0.0 / 3.0 / 54.0 / 172.9
17:40 / 0.0 / 3.0 / 54.0 / 173.2
17:30 / 3.0 / 3.0 / 54.0 / 173.5
17:20 / 0.0 / 0.0 / 51.0 / 170.7
17:10 / 0.0 / 1.0 / 51.0 / 171.0
17:00 / 0.0 / 1.0 / 51.0 / 171.3
16:50 / 0.0 / 2.0 / 51.0 / 171.6
16:40 / 0.0 / 2.0 / 51.0 / 171.8
16:30 / 0.0 / 2.0 / 51.0 / 172.1
16:20 / 1.0 / 2.0 / 51.0 / 172.4
16:10 / 0.0 / 2.0 / 50.0 / 171.7
16:00 / 1.0 / 2.0 / 50.0 / 171.9
15:50 / 0.0 / 2.0 / 49.0 / 171.2
15:40 / 0.0 / 2.0 / 49.0 / 171.5
15:30 / 0.0 / 5.0 / 49.0 / 171.8
15:20 / 1.0 / 6.0 / 49.0 / 172.1
-> Sa Front Page