Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2019/12/10 03:30

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Seibu Kensetsu
*Lokasyon:Sa loob ng Seibu Kensetsu Office, 16-12, Hijiyama-hon-machi
*Latitude:34.3811
*Longitude:132.4686
*Sakop:Hiroshima Prefecture River Administration Division

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
03:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.0
03:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.1
03:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.1
03:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.1
02:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.1
02:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.1
02:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.1
02:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.1
02:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.1
02:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.1
01:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.1
01:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.1
01:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.1
01:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.1
01:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.1
01:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.1
00:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.2
00:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.2
00:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.2
00:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.2
00:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.2
00:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.2
23:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.2
23:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.2
-> Sa Front Page