Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/09 10:30

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Seibu Kensetsu
*Lokasyon:Sa loob ng Seibu Kensetsu Office, 16-12, Hijiyama-hon-machi
*Latitude:34.3811
*Longitude:132.4686
*Sakop:Hiroshima Prefecture River Administration Division

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
10:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 168.6
10:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 168.8
10:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 169.1
10:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 169.4
09:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 169.6
09:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 169.9
09:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 170.2
09:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 170.5
09:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 170.7
09:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 171.0
08:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 171.3
08:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 171.6
08:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 171.8
08:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 172.1
08:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 172.4
08:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 172.7
07:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 172.9
07:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 173.2
07:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 173.5
07:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 173.8
07:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 174.1
07:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 174.3
06:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 174.6
06:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 174.9
-> Sa Front Page