Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/04/05 15:20

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Setouchi Heights
*Lokasyon:Sa loob ng Tomo Setouchi-daisan Park, Numata-cho
*Latitude:34.4744
*Longitude:132.4211
*Sakop:Hiroshima Prefecture River Administration Division

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
15:20 / 0.0 / - / 0.0 / 21.6
15:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 21.6
15:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 21.7
14:50 / 0.0 / - / 0.0 / 21.7
14:40 / - / 0.0 / 0.0 / 21.7
14:30 / - / - / - / 21.8
14:20 / - / - / - / 21.8
14:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 21.8
14:00 / - / 0.0 / 0.0 / 21.9
13:50 / - / - / - / 21.9
13:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 21.9
13:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 22.0
13:20 / 0.0 / - / 0.0 / 22.0
13:10 / 0.0 / - / 0.0 / 22.1
13:00 / 0.0 / - / 0.0 / 22.1
12:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 22.1
12:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 22.2
12:30 / - / 0.0 / 0.0 / 22.2
12:20 / - / - / - / 22.2
12:10 / - / - / - / 22.3
12:00 / - / - / - / 22.3
11:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 22.3
11:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 22.4
11:30 / - / 0.0 / 0.0 / 22.4
-> Sa Front Page