Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/05/30 15:20

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Kamiseno
*Lokasyon:Sa loob ng Senogawa Park, Kamiseno
*Latitude:34.4283
*Longitude:132.6322
*Sakop:Hiroshima Prefecture River Administration Division

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
15:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.8
15:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.8
15:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.8
14:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.8
14:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.8
14:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.8
14:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.9
14:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.9
14:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.9
13:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.9
13:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.9
13:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.9
13:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.9
13:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.9
13:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.9
12:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.9
12:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.9
12:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.9
12:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.9
12:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.0
12:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.0
11:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.0
11:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.0
11:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.0
-> Sa Front Page