Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2021/04/18 08:50

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Kamiseno
*Lokasyon:Sa loob ng Senogawa Park, Kamiseno
*Latitude:34.4283
*Longitude:132.6322
*Sakop:Hiroshima Prefecture River Administration Division

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
08:50 / 0.0 / 0.0 / 17.0 / 20.8
08:40 / 0.0 / 0.0 / 17.0 / 20.8
08:30 / 0.0 / 0.0 / 17.0 / 20.8
08:20 / 0.0 / 0.0 / 17.0 / 20.9
08:10 / 0.0 / 0.0 / 17.0 / 20.9
08:00 / 0.0 / 0.0 / 17.0 / 20.9
07:50 / 0.0 / 0.0 / 17.0 / 21.0
07:40 / 0.0 / 0.0 / 17.0 / 21.0
07:30 / 0.0 / 0.0 / 17.0 / 21.0
07:20 / 0.0 / 0.0 / 17.0 / 21.1
07:10 / 0.0 / 0.0 / 17.0 / 21.1
07:00 / 0.0 / 0.0 / 17.0 / 21.1
06:50 / 0.0 / 0.0 / 17.0 / 21.2
06:40 / 0.0 / 0.0 / 17.0 / 21.2
06:30 / 0.0 / 0.0 / 17.0 / 21.2
06:20 / 0.0 / 0.0 / 17.0 / 21.3
06:10 / 0.0 / 0.0 / 17.0 / 21.3
06:00 / 0.0 / 0.0 / 17.0 / 21.4
05:50 / 0.0 / 0.0 / 17.0 / 21.4
05:40 / 0.0 / 0.0 / 17.0 / 21.4
05:30 / 0.0 / 0.0 / 17.0 / 21.5
05:20 / 0.0 / 0.0 / 17.0 / 21.5
05:10 / 0.0 / 0.0 / 17.0 / 21.5
05:00 / 0.0 / 0.0 / 17.0 / 21.6
-> Sa Front Page