Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/24 05:20

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Shigemitsu
*Lokasyon:979-7, Shimoshigemitsu, Shirasago, Yuki-cho
*Latitude:34.4297
*Longitude:132.2864
*Sakop:Hiroshima Prefecture Dam Department

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
05:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.3
05:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.3
05:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.3
04:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.4
04:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.4
04:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.4
04:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.4
04:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.5
04:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.5
03:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.5
03:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.5
03:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.6
03:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.6
03:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.6
03:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.6
02:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.7
02:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.7
02:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.7
02:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.7
02:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.8
02:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.8
01:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.8
01:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.9
01:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.9
-> Sa Front Page