Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/25 10:50

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Kajike Dam
*Lokasyon:Ishiuchi, Itsukaichi-cho
*Latitude:34.4408
*Longitude:132.3775
*Sakop:Hiroshima Prefecture Dam Department

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
10:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.3
10:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.3
10:30 / - / - / - / 8.4
10:20 / - / - / - / 8.4
10:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.4
10:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.4
09:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.4
09:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.4
09:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.4
09:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.4
09:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.5
09:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.5
08:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.5
08:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.5
08:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.5
08:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.5
08:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.5
08:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.6
07:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.6
07:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.6
07:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.6
07:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.6
07:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.6
07:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.6
-> Sa Front Page