Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/10/23 00:30

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Imuro
*Lokasyon:Imuro, Asa-cho
*Latitude:34.5353
*Longitude:132.4339
*Sakop:Bansa

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
00:30 / 1.0 / 2.0 / 67.0 / 59.9
00:20 / 1.0 / 1.0 / 66.0 / 59.0
00:10 / 0.0 / 0.0 / 65.0 / 58.1
00:00 / 0.0 / 0.0 / 65.0 / 58.2
23:50 / 0.0 / 0.0 / 65.0 / 58.3
23:40 / 0.0 / 0.0 / 65.0 / 58.4
23:30 / 0.0 / 0.0 / 65.0 / 58.5
23:20 / 0.0 / 0.0 / 65.0 / 58.6
23:10 / 0.0 / 1.0 / 65.0 / 58.7
23:00 / 0.0 / 1.0 / 65.0 / 58.7
22:50 / 0.0 / 1.0 / 65.0 / 58.8
22:40 / 0.0 / 1.0 / 65.0 / 58.9
22:30 / 0.0 / 1.0 / 65.0 / 59.0
22:20 / 1.0 / 1.0 / 65.0 / 59.1
22:10 / 0.0 / 0.0 / 64.0 / 58.2
22:00 / 0.0 / - / 64.0 / 58.3
21:50 / - / 0.0 / 64.0 / 58.4
21:40 / - / 0.0 / - / 58.5
21:30 / 0.0 / 1.0 / 63.0 / 58.6
21:20 / 0.0 / 1.0 / 63.0 / 58.7
21:10 / - / 1.0 / 63.0 / 58.8
21:00 / - / - / - / 58.9
20:50 / 0.0 / 2.0 / 63.0 / 59.0
20:40 / 1.0 / 2.0 / 63.0 / 59.1
-> Sa Front Page