Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/25 13:00

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Yuki
*Lokasyon:1594-1, Nakakawahara, Mugitani, Yuki-cho
*Latitude:34.5244
*Longitude:132.3156
*Sakop:Bansa

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
13:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.3
12:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.3
12:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.3
12:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.3
12:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.3
12:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.3
12:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.4
11:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.4
11:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.4
11:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.4
11:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.4
11:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.4
11:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.4
10:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.4
10:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.5
10:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.5
10:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.5
10:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.5
10:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.5
09:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.5
09:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.5
09:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.6
09:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.6
09:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.6
-> Sa Front Page