Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/09/21 02:00

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Shiraki
*Lokasyon:612-4, Sekikawa, Okoe, Shiraki-cho
*Latitude:34.5506
*Longitude:132.6739
*Sakop:Bansa

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
02:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 43.0
01:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 43.1
01:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 43.1
01:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 43.2
01:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 43.3
01:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 43.3
01:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 43.4
00:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 43.5
00:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 43.6
00:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 43.6
00:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 43.7
00:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 43.8
00:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 43.8
23:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 43.9
23:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 44.0
23:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 44.0
23:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 44.1
23:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 44.2
23:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 44.3
22:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 44.3
22:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 44.4
22:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 44.5
22:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 44.5
22:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 44.6
-> Sa Front Page