Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/04/05 15:20

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Toyama
*Lokasyon:51-3, Oobara, Ato, Numata-cho
*Latitude:34.4817
*Longitude:132.355
*Sakop:Bansa

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
15:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 22.8
15:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 22.8
15:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 22.8
14:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 22.9
14:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 22.9
14:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.0
14:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.0
14:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.0
14:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.1
13:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.1
13:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.1
13:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.2
13:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.2
13:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.3
13:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.3
12:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.3
12:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.4
12:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.4
12:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.4
12:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.5
12:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.5
11:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.6
11:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.6
11:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.6
-> Sa Front Page