Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/07 04:30

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Toyama
*Lokasyon:51-3, Oobara, Ato, Numata-cho
*Latitude:34.4817
*Longitude:132.355
*Sakop:Bansa

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
04:30 / 0.0 / 2.0 / 158.0 / 157.3
04:20 / 0.0 / 3.0 / 158.0 / 157.5
04:10 / 0.0 / 7.0 / 158.0 / 157.8
04:00 / 1.0 / 10.0 / 158.0 / 158.0
03:50 / 0.0 / 10.0 / 157.0 / 157.3
03:40 / 1.0 / 11.0 / 157.0 / 157.6
03:30 / 1.0 / 10.0 / 156.0 / 156.8
03:20 / 4.0 / 12.0 / 155.0 / 156.1
03:10 / 3.0 / 9.0 / 151.0 / 152.3
03:00 / 1.0 / 7.0 / 148.0 / 149.5
02:50 / 1.0 / 7.0 / 147.0 / 148.8
02:40 / 0.0 / 6.0 / 146.0 / 148.0
02:30 / 3.0 / 7.0 / 146.0 / 148.3
02:20 / 1.0 / 6.0 / 143.0 / 145.5
02:10 / 1.0 / 5.0 / 142.0 / 144.7
02:00 / 1.0 / 6.0 / 141.0 / 143.9
01:50 / 0.0 / 5.0 / 140.0 / 143.2
01:40 / 1.0 / 5.0 / 140.0 / 143.4
01:30 / 2.0 / 4.0 / 139.0 / 142.6
01:20 / 0.0 / 2.0 / 137.0 / 140.9
01:10 / 2.0 / 2.0 / 137.0 / 141.1
01:00 / 0.0 / 0.0 / 135.0 / 139.3
00:50 / 0.0 / 0.0 / 135.0 / 139.5
00:40 / 0.0 / 0.0 / 135.0 / 139.8
-> Sa Front Page