Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/25 12:00

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Ootani
*Lokasyon:44-2, Kamiootani, Tada, Yuki-cho
*Latitude:34.4286
*Longitude:132.1981
*Sakop:Bansa

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
12:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 12.7
11:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 12.7
11:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 12.7
11:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 12.7
11:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 12.7
11:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 12.8
11:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 12.8
10:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 12.8
10:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 12.8
10:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 12.8
10:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 12.9
10:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 12.9
10:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 12.9
09:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 12.9
09:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 12.9
09:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 13.0
09:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 13.0
09:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 13.0
09:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 13.0
08:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 13.1
08:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 13.1
08:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 13.1
08:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 13.1
08:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 13.1
-> Sa Front Page