Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/04/06 07:10

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Oobayashi
*Lokasyon:2137-2, Shimotsukeyama, Oobayashi, Kabe-cho
*Latitude:34.5611
*Longitude:132.5567
*Sakop:Bansa

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
07:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.2
07:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.2
06:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.3
06:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.3
06:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.3
06:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.3
06:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.4
06:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.4
05:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.4
05:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.4
05:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.5
05:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.5
05:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.5
05:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.5
04:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.6
04:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.6
04:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.6
04:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.7
04:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.7
04:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.7
03:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.7
03:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.8
03:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.8
03:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.8
-> Sa Front Page