Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/10/23 05:50

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Hiroshima
*Lokasyon:3-20, Hacchoubori
*Latitude:34.3969
*Longitude:132.4622
*Sakop:Bansa

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
05:50 / 0.0 / 1.0 / 71.0 / 63.7
05:40 / 0.0 / 1.0 / 71.0 / 63.8
05:30 / 0.0 / 1.0 / 71.0 / 63.9
05:20 / 0.0 / 1.0 / 71.0 / 64.0
05:10 / 0.0 / 2.0 / 71.0 / 64.1
05:00 / 1.0 / 2.0 / 71.0 / 64.3
04:50 / 0.0 / 1.0 / 70.0 / 63.4
04:40 / 0.0 / 1.0 / 70.0 / 63.5
04:30 / 0.0 / 1.0 / 70.0 / 63.6
04:20 / 1.0 / 2.0 / 70.0 / 63.7
04:10 / 0.0 / 1.0 / 69.0 / 62.8
04:00 / 0.0 / 1.0 / 69.0 / 62.9
03:50 / 0.0 / 2.0 / 69.0 / 63.0
03:40 / 0.0 / 3.0 / 69.0 / 63.1
03:30 / 1.0 / 3.0 / 69.0 / 63.2
03:20 / 0.0 / 3.0 / 68.0 / 62.3
03:10 / 0.0 / 3.0 / 68.0 / 62.4
03:00 / 1.0 / 3.0 / 68.0 / 62.5
02:50 / 1.0 / 3.0 / 67.0 / 61.6
02:40 / 0.0 / 2.0 / 66.0 / 60.7
02:30 / 1.0 / 3.0 / 66.0 / 60.8
02:20 / 0.0 / 2.0 / 65.0 / 59.9
02:10 / 0.0 / 3.0 / 65.0 / 60.0
02:00 / 1.0 / 3.0 / 65.0 / 60.0
-> Sa Front Page