Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/10/20 12:20

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Hiroshima
*Lokasyon:3-20, Hacchoubori
*Latitude:34.3969
*Longitude:132.4622
*Sakop:Bansa

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
12:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.7
12:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.7
12:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.7
11:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.8
11:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.8
11:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.8
11:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.8
11:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.8
11:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.8
10:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.8
10:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.8
10:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.8
10:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.8
10:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.8
10:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.8
09:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.8
09:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.8
09:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.8
09:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.8
09:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.8
09:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.9
08:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.9
08:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.9
08:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.9
-> Sa Front Page