Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/24 05:30

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Hiroshima
*Lokasyon:3-20, Hacchoubori
*Latitude:34.3969
*Longitude:132.4622
*Sakop:Bansa

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
05:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.8
05:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.9
05:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.9
05:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.9
04:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.9
04:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.9
04:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.9
04:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.9
04:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.0
04:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.0
03:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.0
03:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.0
03:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.0
03:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.0
03:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.0
03:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.1
02:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.1
02:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.1
02:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.1
02:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.1
02:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.1
02:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.1
01:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.2
01:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.2
-> Sa Front Page