Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2021/03/07 02:40

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Hiroshima
*Lokasyon:3-20, Hacchoubori
*Latitude:34.3969
*Longitude:132.4622
*Sakop:Bansa

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
02:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
02:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
02:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
02:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
02:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
01:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
01:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
01:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
01:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
01:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
01:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
00:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
00:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
00:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
00:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
00:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
00:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
23:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
23:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
23:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
23:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
23:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
23:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
22:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
-> Sa Front Page