Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2021/04/18 09:20

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Hiroshima
*Lokasyon:3-20, Hacchoubori
*Latitude:34.3969
*Longitude:132.4622
*Sakop:Bansa

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
09:20 / 0.0 / 0.0 / 1.0 / 20.3
09:10 / 0.0 / 0.0 / 1.0 / 20.3
09:00 / 0.0 / 0.0 / 1.0 / 20.4
08:50 / 0.0 / 0.0 / 1.0 / 20.4
08:40 / 0.0 / 0.0 / 1.0 / 20.4
08:30 / 0.0 / 0.0 / 1.0 / 20.4
08:20 / 0.0 / 0.0 / 1.0 / 20.5
08:10 / 0.0 / 0.0 / 1.0 / 20.5
08:00 / 0.0 / 0.0 / 1.0 / 20.5
07:50 / 0.0 / 0.0 / 1.0 / 20.6
07:40 / 0.0 / 0.0 / 1.0 / 20.6
07:30 / 0.0 / 0.0 / 1.0 / 20.6
07:20 / 0.0 / 0.0 / 1.0 / 20.7
07:10 / 0.0 / 0.0 / 1.0 / 20.7
07:00 / 0.0 / 0.0 / 1.0 / 20.7
06:50 / 0.0 / 0.0 / 1.0 / 20.8
06:40 / 0.0 / 0.0 / 1.0 / 20.8
06:30 / 0.0 / 0.0 / 1.0 / 20.8
06:20 / 0.0 / 0.0 / 1.0 / 20.9
06:10 / 0.0 / 0.0 / 1.0 / 20.9
06:00 / 0.0 / 0.0 / 1.0 / 20.9
05:50 / 0.0 / 0.0 / 1.0 / 21.0
05:40 / 0.0 / 0.0 / 1.0 / 21.0
05:30 / 0.0 / 0.0 / 1.0 / 21.0
-> Sa Front Page