Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/11/24 06:50

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Nukushina (Sabo (Erosion and Sediment Control))
*Lokasyon:748, Hesaka-cho
*Latitude:34.4375
*Longitude:132.5017
*Sakop:Bansa

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
06:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.7
06:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.8
06:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.8
06:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.8
06:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.8
06:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.8
05:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.8
05:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.8
05:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.8
05:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.8
05:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.9
05:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.9
04:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.9
04:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.9
04:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.9
04:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.9
04:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.9
04:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.9
03:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.9
03:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
03:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
03:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
03:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
03:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
-> Sa Front Page