Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2019/11/13 14:40

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Nukushina (Sabo (Erosion and Sediment Control))
*Lokasyon:748, Hesaka-cho
*Latitude:34.4375
*Longitude:132.5017
*Sakop:Bansa

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
14:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.6
14:30 / - / 0.0 / - / 0.6
14:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.6
14:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.6
14:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.6
13:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.6
13:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.6
13:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.6
13:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.6
13:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.6
13:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.6
12:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.6
12:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.6
12:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.6
12:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.6
12:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.6
12:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.6
11:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.6
11:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.6
11:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.6
11:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.6
11:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.6
11:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.6
10:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.6
-> Sa Front Page