Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/05/30 01:30

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Nukushina (Sabo (Erosion and Sediment Control))
*Lokasyon:748, Hesaka-cho
*Latitude:34.4375
*Longitude:132.5017
*Sakop:Bansa

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
01:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.1
01:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.1
01:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.1
01:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.1
00:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.1
00:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.2
00:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.2
00:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.2
00:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.2
00:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.2
23:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.2
23:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.2
23:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.2
23:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.2
23:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.2
23:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.3
22:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.3
22:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.3
22:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.3
22:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.3
22:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.3
22:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.3
21:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.3
21:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.3
-> Sa Front Page