Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/05/30 15:10

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Nukushina (Sabo (Erosion and Sediment Control))
*Lokasyon:748, Hesaka-cho
*Latitude:34.4375
*Longitude:132.5017
*Sakop:Bansa

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
15:10 / - / - / - / -
15:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.4
14:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.4
14:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.4
14:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.4
14:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.4
14:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.4
14:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.4
13:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.4
13:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.4
13:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.4
13:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.4
13:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.5
13:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.5
12:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.5
12:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.5
12:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.5
12:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.5
12:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.5
12:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.5
11:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.5
11:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.5
11:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.5
11:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.6
-> Sa Front Page