Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/04/06 09:20

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Aita (Sabo (Erosion and Sediment Control))
*Lokasyon:7, Aita
*Latitude:34.4617
*Longitude:132.4411
*Sakop:Bansa

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
09:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 20.4
09:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 20.5
09:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 20.5
08:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 20.5
08:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 20.6
08:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 20.6
08:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 20.6
08:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 20.7
08:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 20.7
07:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 20.7
07:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 20.8
07:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 20.8
07:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 20.8
07:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 20.9
07:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 20.9
06:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 20.9
06:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 21.0
06:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 21.0
06:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 21.0
06:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 21.1
06:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 21.1
05:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 21.1
05:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 21.2
05:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 21.2
-> Sa Front Page