Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/04/06 06:30

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Bishamondai (Sabo (Erosion and Sediment Control))
*Lokasyon:4-500-226, Bishamondai
*Latitude:34.4881
*Longitude:132.4592
*Sakop:Bansa

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
06:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 20.7
06:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 20.7
06:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 20.8
06:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 20.8
05:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 20.8
05:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 20.9
05:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 20.9
05:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 20.9
05:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 21.0
05:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 21.0
04:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 21.0
04:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 21.1
04:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 21.1
04:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 21.1
04:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 21.2
04:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 21.2
03:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 21.2
03:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 21.3
03:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 21.3
03:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 21.3
03:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 21.4
03:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 21.4
02:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 21.4
02:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 21.5
-> Sa Front Page