Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/10/23 00:00

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Fukawa (Sabo (Erosion and Sediment Control))
*Lokasyon:5-12-1, Fukawa
*Latitude:34.4881
*Longitude:132.5319
*Sakop:Bansa

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
00:00 / 0.0 / 0.0 / 62.0 / 58.5
23:50 / 0.0 / 0.0 / 62.0 / 58.6
23:40 / 0.0 / 0.0 / 62.0 / 58.7
23:30 / 0.0 / 0.0 / 62.0 / 58.8
23:20 / 0.0 / 1.0 / 62.0 / 58.9
23:10 / 0.0 / 1.0 / 62.0 / 59.0
23:00 / 0.0 / 1.0 / 62.0 / 59.1
22:50 / 0.0 / 2.0 / 62.0 / 59.2
22:40 / 0.0 / 2.0 / 62.0 / 59.3
22:30 / 1.0 / 2.0 / 62.0 / 59.4
22:20 / 0.0 / 2.0 / 61.0 / 58.5
22:10 / 0.0 / 2.0 / 61.0 / 58.6
22:00 / 1.0 / 2.0 / 61.0 / 58.7
21:50 / 0.0 / 1.0 / 60.0 / 57.8
21:40 / 0.0 / 1.0 / 60.0 / 57.8
21:30 / 1.0 / 1.0 / 60.0 / 57.9
21:20 / 0.0 / 1.0 / 59.0 / 57.0
21:10 / 0.0 / 1.0 / 59.0 / 57.1
21:00 / 0.0 / 1.0 / 59.0 / 57.2
20:50 / 0.0 / 1.0 / 59.0 / 57.3
20:40 / 0.0 / 1.0 / 59.0 / 57.4
20:30 / 1.0 / 2.0 / 59.0 / 57.5
20:20 / 0.0 / 1.0 / 58.0 / 56.6
20:10 / 0.0 / 1.0 / 58.0 / 56.7
-> Sa Front Page