Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/25 11:50

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Akadochi (Sabo (Erosion and Sediment Control))
*Lokasyon:Akadochi Jisaki, Shirasago, Yuki
*Latitude:34.4325
*Longitude:132.2497
*Sakop:Bansa

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
11:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 14.8
11:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 14.8
11:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 14.8
11:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 14.9
11:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 14.9
11:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 14.9
10:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 14.9
10:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 15.0
10:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 15.0
10:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 15.0
10:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 15.0
10:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 15.1
09:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 15.1
09:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 15.1
09:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 15.1
09:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 15.2
09:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 15.2
09:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 15.2
08:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 15.2
08:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 15.2
08:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 15.3
08:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 15.3
08:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 15.3
08:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 15.3
-> Sa Front Page