Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/06 21:20

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Akadochi (Sabo (Erosion and Sediment Control))
*Lokasyon:Akadochi Jisaki, Shirasago, Yuki
*Latitude:34.4325
*Longitude:132.2497
*Sakop:Bansa

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
21:20 / - / - / - / -
21:10 / 0.0 / 0.0 / 142.0 / 157.6
21:00 / 0.0 / 0.0 / 142.0 / 157.9
20:50 / 0.0 / 1.0 / 142.0 / 158.1
20:40 / 0.0 / 2.0 / 142.0 / 158.4
20:30 / 0.0 / 2.0 / 142.0 / 158.6
20:20 / 0.0 / 2.0 / 142.0 / 158.9
20:10 / 0.0 / 2.0 / 142.0 / 159.1
20:00 / 1.0 / 2.0 / 142.0 / 159.4
19:50 / 1.0 / 2.0 / 141.0 / 158.6
19:40 / 0.0 / 1.0 / 140.0 / 157.9
19:30 / 0.0 / 1.0 / 140.0 / 158.1
19:20 / 0.0 / 1.0 / 140.0 / 158.4
19:10 / 0.0 / 1.0 / 140.0 / 158.7
19:00 / 1.0 / 1.0 / 140.0 / 158.9
18:50 / 0.0 / 0.0 / 139.0 / 158.2
18:40 / 0.0 / 0.0 / 139.0 / 158.4
18:30 / 0.0 / 0.0 / 139.0 / 158.7
18:20 / 0.0 / 1.0 / 139.0 / 158.9
18:10 / 0.0 / 1.0 / 139.0 / 159.2
18:00 / 0.0 / 2.0 / 139.0 / 159.4
17:50 / 0.0 / 3.0 / 139.0 / 159.7
17:40 / 0.0 / 4.0 / 139.0 / 159.9
17:30 / 1.0 / 6.0 / 139.0 / 160.2
-> Sa Front Page