Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2019/12/10 03:00

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Ishiuchi (Sabo (Erosion and Sediment Control))
*Lokasyon:3366-4, Okuhara, Ishiuchi, Itsukaichi-cho
*Latitude:34.4411
*Longitude:132.3614
*Sakop:Bansa

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
03:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.3
02:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.4
02:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.4
02:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.4
02:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.4
02:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.4
02:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.4
01:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.4
01:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.4
01:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.4
01:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.4
01:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.4
01:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.5
00:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.5
00:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.5
00:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.5
00:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.5
00:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.5
00:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.5
23:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.5
23:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.5
23:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.5
23:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.5
23:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 5.5
-> Sa Front Page