Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/23 16:30

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Ishiuchi (Sabo (Erosion and Sediment Control))
*Lokasyon:3366-4, Okuhara, Ishiuchi, Itsukaichi-cho
*Latitude:34.4411
*Longitude:132.3614
*Sakop:Bansa

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
16:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 15.9
16:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 15.9
16:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 15.9
16:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.0
15:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.0
15:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.0
15:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.0
15:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.1
15:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.1
15:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.1
14:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.2
14:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.2
14:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.2
14:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.2
14:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.3
14:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.3
13:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.3
13:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.3
13:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.4
13:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.4
13:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.4
13:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.4
12:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.5
12:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.5
-> Sa Front Page