Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/10/20 12:00

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Ishiuchi (Sabo (Erosion and Sediment Control))
*Lokasyon:3366-4, Okuhara, Ishiuchi, Itsukaichi-cho
*Latitude:34.4411
*Longitude:132.3614
*Sakop:Bansa

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
12:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.5
11:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.5
11:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.5
11:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.5
11:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.5
11:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.5
11:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.5
10:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.5
10:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.6
10:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.6
10:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.6
10:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.6
10:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.6
09:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.6
09:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.6
09:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.6
09:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.6
09:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.6
09:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.6
08:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.6
08:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.6
08:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.6
08:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.7
08:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.7
-> Sa Front Page