Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/04/05 15:50

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Yoshiyama (Sabo (Erosion and Sediment Control))
*Lokasyon:Kageura, Yoshiyama, Numata-cho
*Latitude:34.4547
*Longitude:132.3317
*Sakop:Bansa

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
15:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.4
15:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.4
15:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.5
15:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.5
15:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.5
15:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.6
14:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.6
14:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.7
14:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.7
14:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.7
14:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.8
14:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.8
13:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.8
13:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.9
13:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.9
13:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 24.0
13:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 24.0
13:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 24.0
12:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 24.1
12:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 24.1
12:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 24.2
12:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 24.2
12:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 24.2
12:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 24.3
-> Sa Front Page