Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2019/11/21 03:10

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Hiroshima
*Lokasyon:Hiroshima Local Meteorological Observatory, Kamihacchoubori
*Latitude:34.3983
*Longitude:132.4617
*Sakop:Meteorological Observatory

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
03:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 2.9
03:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 2.9
02:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 2.9
02:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 2.9
02:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 2.9
02:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 2.9
02:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.0
02:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.0
01:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.0
01:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.0
01:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.0
01:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.0
01:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.0
01:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.0
00:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.0
00:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.0
00:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.0
00:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.0
00:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.0
00:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.0
23:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.0
23:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.0
23:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.0
23:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 3.0
-> Sa Front Page