Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/05/28 11:10

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Hiroshima
*Lokasyon:Hiroshima Local Meteorological Observatory, Kamihacchoubori
*Latitude:34.3983
*Longitude:132.4617
*Sakop:Meteorological Observatory

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
11:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.9
11:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
10:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
10:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
10:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
10:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
10:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
10:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
09:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
09:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.0
09:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.1
09:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.1
09:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.1
09:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.1
08:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.1
08:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.1
08:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.1
08:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.1
08:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.1
08:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.2
07:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.2
07:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.2
07:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.2
07:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.2
-> Sa Front Page