Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/04/01 10:00

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Hiroshima
*Lokasyon:Hiroshima Local Meteorological Observatory, Kamihacchoubori
*Latitude:34.3983
*Longitude:132.4617
*Sakop:Meteorological Observatory

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
10:00 / - / - / - / -
09:50 / 0.5 / 1.5 / 24.0 / 51.4
09:40 / 0.5 / 1.5 / 23.5 / 50.9
09:30 / 0.0 / 1.0 / 23.0 / 50.5
09:20 / 0.0 / 1.5 / 23.0 / 50.6
09:10 / 0.5 / 2.0 / 23.0 / 50.7
09:00 / 0.0 / 2.0 / 22.5 / 50.3
08:50 / 0.5 / 2.5 / 22.5 / 50.3
08:40 / 0.0 / 2.5 / 22.0 / 49.9
08:30 / 0.5 / 2.5 / 22.0 / 50.0
08:20 / 0.5 / 3.0 / 21.5 / 49.6
08:10 / 0.5 / 3.0 / 21.0 / 49.2
08:00 / 0.5 / 3.5 / 20.5 / 48.7
07:50 / 0.5 / 4.0 / 20.0 / 48.3
07:40 / 0.0 / 4.0 / 19.5 / 47.9
07:30 / 1.0 / 4.5 / 19.5 / 48.0
07:20 / 0.5 / 4.0 / 18.5 / 47.0
07:10 / 1.0 / 3.5 / 18.0 / 46.6
07:00 / 1.0 / 3.0 / 17.0 / 45.7
06:50 / 0.5 / 2.5 / 16.0 / 44.8
06:40 / 0.5 / 2.5 / 15.5 / 44.3
06:30 / 0.5 / 3.0 / 15.0 / 43.9
06:20 / 0.0 / 3.5 / 14.5 / 43.5
06:10 / 0.5 / 3.5 / 14.5 / 43.6
-> Sa Front Page