Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2021/01/16 11:10

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Hiroshima
*Lokasyon:Hiroshima Local Meteorological Observatory, Kamihacchoubori
*Latitude:34.3983
*Longitude:132.4617
*Sakop:Meteorological Observatory

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
11:10 / 0.0 / 0.0 / 1.0 / 1.6
11:00 / 0.0 / 0.0 / 1.0 / 1.6
10:50 / 0.0 / 0.0 / 1.0 / 1.6
10:40 / 0.0 / 0.0 / 1.0 / 1.6
10:30 / 0.0 / 0.0 / 1.0 / 1.6
10:20 / 0.0 / 0.0 / 1.0 / 1.6
10:10 / 0.0 / 0.0 / 1.0 / 1.6
10:00 / 0.0 / 0.0 / 1.0 / 1.6
09:50 / 0.0 / 0.0 / 1.0 / 1.6
09:40 / 0.0 / 0.0 / 1.0 / 1.6
09:30 / 0.0 / 0.0 / 1.0 / 1.6
09:20 / 0.0 / 0.0 / 1.0 / 1.6
09:10 / 0.0 / 0.0 / 1.0 / 1.6
09:00 / 0.0 / 0.0 / 1.0 / 1.6
08:50 / 0.0 / 0.0 / 1.0 / 1.6
08:40 / 0.0 / 0.0 / 1.0 / 1.6
08:30 / 0.0 / 0.0 / 1.0 / 1.6
08:20 / 0.0 / 0.0 / 1.0 / 1.6
08:10 / 0.0 / 0.0 / 1.0 / 1.6
08:00 / 0.0 / 0.0 / 1.0 / 1.6
07:50 / 0.0 / 0.0 / 1.0 / 1.6
07:40 / 0.0 / 0.0 / 1.0 / 1.6
07:30 / 0.0 / 1.0 / 1.0 / 1.6
07:20 / 0.0 / 1.0 / 1.0 / 1.6
-> Sa Front Page