Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/11 00:10

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Hiroshima
*Lokasyon:Hiroshima Local Meteorological Observatory, Kamihacchoubori
*Latitude:34.3983
*Longitude:132.4617
*Sakop:Meteorological Observatory

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
00:10 / 0.0 / 4.0 / 77.0 / 200.7
00:00 / 1.5 / 4.0 / 77.0 / 201.0
23:50 / 1.5 / 2.5 / 75.5 / 199.9
23:40 / 0.5 / 1.0 / 74.0 / 198.7
23:30 / 0.5 / 0.5 / 73.5 / 198.5
23:20 / 0.0 / 0.0 / 73.0 / 198.3
23:10 / 0.0 / 1.0 / 73.0 / 198.6
23:00 / 0.0 / 1.5 / 73.0 / 199.0
22:50 / 0.0 / 2.5 / 73.0 / 199.3
22:40 / 0.0 / 4.0 / 73.0 / 199.6
22:30 / 0.0 / 5.5 / 73.0 / 199.9
22:20 / 1.0 / 8.0 / 73.0 / 200.2
22:10 / 0.5 / 7.5 / 72.0 / 199.6
22:00 / 1.0 / 7.0 / 71.5 / 199.4
21:50 / 1.5 / 6.5 / 70.5 / 198.7
21:40 / 1.5 / 5.5 / 69.0 / 197.5
21:30 / 2.5 / 4.5 / 67.5 / 196.3
21:20 / 0.5 / 3.5 / 65.0 / 194.1
21:10 / 0.0 / 3.5 / 64.5 / 193.9
21:00 / 0.5 / 3.5 / 64.5 / 194.3
20:50 / 0.5 / 3.0 / 64.0 / 194.1
20:40 / 0.5 / 2.5 / 63.5 / 193.9
20:30 / 1.5 / 2.0 / 63.0 / 193.7
20:20 / 0.5 / 0.5 / 61.5 / 192.5
-> Sa Front Page