Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/01/20 06:00

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Hiroshima
*Lokasyon:Hiroshima Local Meteorological Observatory, Kamihacchoubori
*Latitude:34.3983
*Longitude:132.4617
*Sakop:Meteorological Observatory

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
06:00 / - / - / - / 1.9
05:50 / - / - / - / 1.9
05:40 / - / - / - / 1.9
05:30 / - / - / - / 2.0
05:20 / - / - / - / 2.0
05:10 / - / - / - / 2.0
05:00 / - / - / - / 2.0
04:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 2.0
04:40 / - / - / - / 2.0
04:30 / - / - / - / 2.0
04:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 2.0
04:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 2.0
04:00 / - / - / - / 2.0
03:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 2.0
03:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 2.0
03:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 2.0
03:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 2.0
03:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 2.0
03:00 / - / - / - / 2.0
02:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 2.0
02:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 2.0
02:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 2.0
02:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 2.0
02:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 2.0
-> Sa Front Page