Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2021/04/19 18:20

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Miiri
*Lokasyon:1-3-1, Miiri-higashi
*Latitude:34.545
*Longitude:132.53
*Sakop:Hiroshima Prefecture Forest Conservation

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
18:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.0
18:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.0
18:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.0
17:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.0
17:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.1
17:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.1
17:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.1
17:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.1
17:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.2
16:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.2
16:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.2
16:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.2
16:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.3
16:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.3
16:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.3
15:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.3
15:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.4
15:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.4
15:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.4
15:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.4
15:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.5
14:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.5
14:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.5
14:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 16.6
-> Sa Front Page