Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/05/25 17:00

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Miiri
*Lokasyon:1-3-1, Miiri-higashi
*Latitude:34.545
*Longitude:132.53
*Sakop:Hiroshima Prefecture Forest Conservation

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
17:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.7
16:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.7
16:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.8
16:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.8
16:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.8
16:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.8
16:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.8
15:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.8
15:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.8
15:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.8
15:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.9
15:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.9
15:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.9
14:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.9
14:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.9
14:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.9
14:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.9
14:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.9
14:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.0
13:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.0
13:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.0
13:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.0
13:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.0
13:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.0
-> Sa Front Page