Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/10/23 00:00

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Saekiyuki
*Lokasyon:Nakasuka, Wada, Yuki-cho
*Latitude:34.4983
*Longitude:132.29
*Sakop:Meteorological Observatory

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
00:00 / - / - / - / -
23:50 / 0.0 / 0.5 / 72.0 / 66.7
23:40 / 0.5 / 0.5 / 72.0 / 66.8
23:30 / 0.0 / 0.0 / 71.5 / 66.4
23:20 / 0.0 / 0.0 / 71.5 / 66.5
23:10 / 0.0 / 0.5 / 71.5 / 66.6
23:00 / 0.0 / 0.5 / 71.5 / 66.7
22:50 / 0.0 / 0.5 / 71.5 / 66.8
22:40 / 0.0 / 1.0 / 71.5 / 66.9
22:30 / 0.0 / 1.0 / 71.5 / 67.1
22:20 / 0.5 / 1.5 / 71.5 / 67.2
22:10 / 0.0 / 1.0 / 71.0 / 66.8
22:00 / 0.0 / 1.0 / 71.0 / 66.9
21:50 / 0.5 / 1.0 / 71.0 / 67.0
21:40 / 0.0 / 0.5 / 70.5 / 66.6
21:30 / 0.5 / 1.0 / 70.5 / 66.7
21:20 / 0.0 / 0.5 / 70.0 / 66.3
21:10 / 0.0 / 1.0 / 70.0 / 66.4
21:00 / 0.0 / 1.0 / 70.0 / 66.5
20:50 / 0.0 / 1.5 / 70.0 / 66.6
20:40 / 0.5 / 1.5 / 70.0 / 66.7
20:30 / 0.0 / 1.5 / 69.5 / 66.3
20:20 / 0.5 / 1.5 / 69.5 / 66.4
20:10 / 0.0 / 1.5 / 69.0 / 66.1
-> Sa Front Page