Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/10/23 05:30

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Eba
*Lokasyon:1-1-13, Eba-nishi
*Latitude:34.3731
*Longitude:132.4358
*Sakop:Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
05:30 / 0.0 / 2.0 / 69.0 / 62.1
05:20 / 0.0 / 2.0 / 69.0 / 62.2
05:10 / 1.0 / 2.0 / 69.0 / 62.3
05:00 / 0.0 / 1.0 / 68.0 / 61.4
04:50 / 1.0 / 1.0 / 68.0 / 61.5
04:40 / 0.0 / 0.0 / 67.0 / 60.6
04:30 / 0.0 / 0.0 / 67.0 / 60.7
04:20 / 0.0 / 1.0 / 67.0 / 60.8
04:10 / 0.0 / 1.0 / 67.0 / 60.9
04:00 / 0.0 / 1.0 / 67.0 / 61.0
03:50 / 0.0 / 2.0 / 67.0 / 61.1
03:40 / 0.0 / 3.0 / 67.0 / 61.2
03:30 / 1.0 / 3.0 / 67.0 / 61.3
03:20 / 0.0 / 2.0 / 66.0 / 60.4
03:10 / 0.0 / 3.0 / 66.0 / 60.5
03:00 / 1.0 / 3.0 / 66.0 / 60.6
02:50 / 1.0 / 2.0 / 65.0 / 59.7
02:40 / 0.0 / 2.0 / 64.0 / 58.8
02:30 / 0.0 / 2.0 / 64.0 / 58.9
02:20 / 1.0 / 3.0 / 64.0 / 58.9
02:10 / 0.0 / 2.0 / 63.0 / 58.0
02:00 / 0.0 / 3.0 / 63.0 / 58.1
01:50 / 1.0 / 3.0 / 63.0 / 58.2
01:40 / 0.0 / 2.0 / 62.0 / 57.3
-> Sa Front Page