Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2021/01/20 15:20

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Eba
*Lokasyon:1-1-13, Eba-nishi
*Latitude:34.3731
*Longitude:132.4358
*Sakop:Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
15:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.6
15:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.6
15:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.6
14:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.6
14:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.6
14:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.6
14:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.6
14:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.6
14:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.6
13:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.6
13:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.6
13:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.6
13:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.6
13:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.6
13:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.6
12:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.6
12:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.6
12:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.6
12:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.6
12:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.6
12:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.6
11:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.6
11:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.6
11:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.6
-> Sa Front Page