Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2019/11/21 18:10

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Eba
*Lokasyon:1-1-13, Eba-nishi
*Latitude:34.3731
*Longitude:132.4358
*Sakop:Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
18:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.1
18:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.1
17:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.1
17:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.1
17:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.1
17:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.1
17:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.1
17:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.1
16:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.1
16:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.1
16:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.1
16:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.1
16:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.1
16:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.1
15:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.1
15:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.1
15:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.1
15:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.1
15:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.1
15:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.1
14:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.1
14:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.1
14:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.1
14:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 1.1
-> Sa Front Page