Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/24 05:00

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Eba
*Lokasyon:1-1-13, Eba-nishi
*Latitude:34.3731
*Longitude:132.4358
*Sakop:Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
05:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.6
04:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.7
04:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.7
04:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.7
04:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.7
04:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.7
04:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.7
03:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.7
03:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.8
03:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.8
03:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.8
03:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.8
03:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.8
02:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.8
02:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.8
02:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.9
02:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.9
02:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.9
02:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.9
01:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.9
01:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.9
01:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.9
01:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.0
01:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.0
-> Sa Front Page