Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/25 12:30

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Ayagaoka
*Lokasyon:2-10-1, Kouchi-minami
*Latitude:34.4103
*Longitude:132.3439
*Sakop:Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
12:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.8
12:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.8
12:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.9
12:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.9
11:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.9
11:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.9
11:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.9
11:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.9
11:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 8.9
11:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.0
10:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.0
10:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.0
10:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.0
10:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.0
10:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.0
10:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.1
09:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.1
09:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.1
09:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.1
09:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.1
09:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.1
09:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.1
08:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.2
08:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.2
-> Sa Front Page