Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/05/30 01:40

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Nakayama-shin-machi
*Lokasyon:2-8-1, Nakayama-shin-machi
*Latitude:34.4208
*Longitude:132.5
*Sakop:Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
01:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.6
01:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.6
01:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.6
01:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.6
01:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.6
00:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.6
00:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.7
00:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.7
00:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.7
00:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.7
00:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.7
23:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.7
23:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.7
23:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.7
23:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.7
23:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.7
23:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.7
22:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.7
22:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.7
22:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.8
22:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.8
22:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.8
22:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.8
21:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 4.8
-> Sa Front Page