Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/10/23 06:00

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Nakayama-shin-machi
*Lokasyon:2-8-1, Nakayama-shin-machi
*Latitude:34.4208
*Longitude:132.5
*Sakop:Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
06:00 / - / - / - / -
05:50 / 0.0 / 2.0 / 73.0 / 66.0
05:40 / 0.0 / 2.0 / 73.0 / 66.1
05:30 / 0.0 / 2.0 / 73.0 / 66.2
05:20 / 1.0 / 2.0 / 73.0 / 66.3
05:10 / 0.0 / 1.0 / 72.0 / 65.4
05:00 / 1.0 / 1.0 / 72.0 / 65.5
04:50 / 0.0 / 1.0 / 71.0 / 64.6
04:40 / 0.0 / 1.0 / 71.0 / 64.7
04:30 / 0.0 / 1.0 / 71.0 / 64.8
04:20 / 0.0 / 1.0 / 71.0 / 65.0
04:10 / 0.0 / 2.0 / 71.0 / 65.1
04:00 / 1.0 / 2.0 / 71.0 / 65.2
03:50 / 0.0 / 2.0 / 70.0 / 64.3
03:40 / 0.0 / 3.0 / 70.0 / 64.4
03:30 / 0.0 / 3.0 / 70.0 / 64.5
03:20 / 1.0 / 4.0 / 70.0 / 64.6
03:10 / 0.0 / 3.0 / 69.0 / 63.7
03:00 / 1.0 / 3.0 / 69.0 / 63.8
02:50 / 1.0 / 3.0 / 68.0 / 62.9
02:40 / 0.0 / 2.0 / 67.0 / 62.0
02:30 / 1.0 / 3.0 / 67.0 / 62.1
02:20 / 0.0 / 2.0 / 66.0 / 61.2
02:10 / 0.0 / 3.0 / 66.0 / 61.3
-> Sa Front Page