Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/04/06 06:40

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Nakayama-shin-machi
*Lokasyon:2-8-1, Nakayama-shin-machi
*Latitude:34.4208
*Longitude:132.5
*Sakop:Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
06:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 18.1
06:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 18.1
06:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 18.2
06:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 18.2
06:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 18.2
05:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 18.2
05:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 18.3
05:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 18.3
05:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 18.3
05:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 18.4
05:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 18.4
04:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 18.4
04:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 18.5
04:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 18.5
04:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 18.5
04:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 18.5
04:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 18.6
03:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 18.6
03:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 18.6
03:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 18.7
03:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 18.7
03:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 18.7
03:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 18.8
02:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 18.8
-> Sa Front Page