Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/12/05 21:20

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Nakayama-shin-machi
*Lokasyon:2-8-1, Nakayama-shin-machi
*Latitude:34.4208
*Longitude:132.5
*Sakop:Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division

Observation graph

60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
21:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.2
20:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.2
19:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.2
18:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.2
17:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.2
16:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.2
15:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
14:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
13:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
12:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
11:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
10:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
09:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
08:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
07:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
06:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
05:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
04:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
03:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
02:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
01:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
00:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
23:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
22:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
-> Sa Front Page