Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2021/12/07 12:40

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Nakayama-shin-machi
*Lokasyon:2-8-1, Nakayama-shin-machi
*Latitude:34.4208
*Longitude:132.5
*Sakop:Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division

Observation graph

60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
12:40 / - / - / - / 0.1
11:40 / - / - / - / 0.1
10:40 / - / - / - / 0.1
09:40 / - / - / - / 0.1
08:40 / - / - / - / 0.1
07:40 / - / - / - / 0.1
06:40 / - / - / - / 0.1
05:40 / - / - / - / 0.1
04:40 / - / - / - / 0.1
03:40 / - / - / - / 0.1
02:40 / - / - / - / 0.1
01:40 / - / - / - / 0.1
00:40 / - / - / - / 0.1
23:40 / - / - / - / 0.1
22:40 / - / - / - / 0.1
21:40 / - / - / - / 0.1
20:40 / - / - / - / 0.1
19:40 / - / - / - / 0.1
18:40 / - / - / - / 0.1
17:40 / - / - / - / 0.1
16:40 / - / - / - / 0.1
15:40 / - / - / - / 0.1
14:40 / - / - / - / 0.1
13:40 / - / - / - / 0.1
-> Sa Front Page