Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2019/12/07 18:00

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Kusuna
*Lokasyon:5-7, Kusuna-cho
*Latitude:34.3625
*Longitude:132.4861
*Sakop:Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
18:00 / - / - / - / -
17:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.1
17:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.1
17:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.1
17:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.1
17:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.1
17:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.1
16:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.1
16:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.2
16:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.2
16:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.2
16:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.2
16:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.2
15:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.2
15:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.2
15:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.2
15:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.3
15:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.3
15:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.3
14:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.3
14:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.3
14:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.3
14:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.3
14:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 7.3
-> Sa Front Page