Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/03 03:50

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Kusuna
*Lokasyon:5-7, Kusuna-cho
*Latitude:34.3625
*Longitude:132.4861
*Sakop:Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
03:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 29.4
03:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 29.5
03:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 29.5
03:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 29.6
03:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 29.6
03:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 29.7
02:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 29.7
02:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 29.7
02:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 29.8
02:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 29.8
02:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 29.9
02:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 29.9
01:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 30.0
01:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 30.0
01:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 30.1
01:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 30.1
01:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 30.2
01:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 30.2
00:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 30.3
00:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 30.3
00:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 30.4
00:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 30.4
00:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 30.5
00:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 30.5
-> Sa Front Page