Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (60 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/08/05 02:40

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Kusuna
*Lokasyon:5-7, Kusuna-cho
*Latitude:34.3625
*Longitude:132.4861
*Sakop:Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division

Observation graph

60-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
60-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
02:40 / - / - / - / -
01:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 24.6
00:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 24.8
23:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 25.0
22:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 25.3
21:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 25.5
20:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 25.8
19:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 26.0
18:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 26.3
17:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 26.5
16:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 26.8
15:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 27.0
14:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 27.3
13:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 27.6
12:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 27.8
11:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 28.1
10:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 28.4
09:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 28.7
08:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 28.9
07:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 29.2
06:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 29.5
05:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 29.8
04:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 30.1
03:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 30.4
-> Sa Front Page