Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/25 13:20

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Suginamidai
*Lokasyon:64-18, Suginamidai
*Latitude:34.4319
*Longitude:132.3003
*Sakop:Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
13:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 10.6
13:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 10.6
13:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 10.6
12:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 10.6
12:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 10.6
12:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 10.6
12:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 10.7
12:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 10.7
12:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 10.7
11:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 10.7
11:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 10.7
11:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 10.8
11:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 10.8
11:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 10.8
11:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 10.8
10:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 10.8
10:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 10.8
10:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 10.9
10:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 10.9
10:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 10.9
10:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 10.9
09:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 10.9
09:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 10.9
09:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 11.0
-> Sa Front Page