Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/10/23 05:30

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Fukugi
*Lokasyon:9-1-2, Umaki
*Latitude:34.4453
*Longitude:132.5358
*Sakop:Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
05:30 / 0.0 / 1.0 / 65.0 / 59.6
05:20 / 0.0 / 1.0 / 65.0 / 59.7
05:10 / 1.0 / 2.0 / 65.0 / 59.8
05:00 / 0.0 / 1.0 / 64.0 / 58.9
04:50 / 0.0 / 1.0 / 64.0 / 59.0
04:40 / 0.0 / 1.0 / 64.0 / 59.1
04:30 / 0.0 / 1.0 / 64.0 / 59.2
04:20 / 1.0 / 2.0 / 64.0 / 59.3
04:10 / 0.0 / 1.0 / 63.0 / 58.4
04:00 / 0.0 / 2.0 / 63.0 / 58.5
03:50 / 0.0 / 2.0 / 63.0 / 58.6
03:40 / 0.0 / 3.0 / 63.0 / 58.7
03:30 / 1.0 / 3.0 / 63.0 / 58.8
03:20 / 0.0 / 3.0 / 62.0 / 57.9
03:10 / 1.0 / 3.0 / 62.0 / 58.0
03:00 / 0.0 / 3.0 / 61.0 / 57.0
02:50 / 1.0 / 3.0 / 61.0 / 57.1
02:40 / 0.0 / 3.0 / 60.0 / 56.2
02:30 / 1.0 / 3.0 / 60.0 / 56.3
02:20 / 0.0 / 3.0 / 59.0 / 55.4
02:10 / 1.0 / 3.0 / 59.0 / 55.5
02:00 / 0.0 / 3.0 / 58.0 / 54.6
01:50 / 1.0 / 3.0 / 58.0 / 54.7
01:40 / 0.0 / 2.0 / 57.0 / 53.8
-> Sa Front Page