Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2021/01/20 15:30

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Fukugi
*Lokasyon:9-1-2, Umaki
*Latitude:34.4453
*Longitude:132.5358
*Sakop:Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
15:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.9
15:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.9
15:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.9
15:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.9
14:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.9
14:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.9
14:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.9
14:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.9
14:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.9
14:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.9
13:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.9
13:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.9
13:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.9
13:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.9
13:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.9
13:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.9
12:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.9
12:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.9
12:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.9
12:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.9
12:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.9
12:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.9
11:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.9
11:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.9
-> Sa Front Page