Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2019/11/17 09:50

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Fukugi
*Lokasyon:9-1-2, Umaki
*Latitude:34.4453
*Longitude:132.5358
*Sakop:Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
09:50 / - / - / - / -
09:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
09:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
09:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
09:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
09:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
08:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
08:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
08:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
08:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
08:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
08:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
07:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
07:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
07:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
07:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
07:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
07:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
06:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
06:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
06:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
06:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
06:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
06:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.3
-> Sa Front Page