Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/04/06 08:50

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Fukugi
*Lokasyon:9-1-2, Umaki
*Latitude:34.4453
*Longitude:132.5358
*Sakop:Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
08:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 17.1
08:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 17.1
08:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 17.2
08:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 17.2
08:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 17.2
08:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 17.2
07:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 17.3
07:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 17.3
07:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 17.3
07:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 17.4
07:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 17.4
07:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 17.4
06:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 17.4
06:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 17.5
06:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 17.5
06:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 17.5
06:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 17.5
06:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 17.6
05:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 17.6
05:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 17.6
05:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 17.7
05:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 17.7
05:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 17.7
05:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 17.7
-> Sa Front Page