Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/08/05 02:30

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Doumenbashi
*Lokasyon:Kamiyamachi, Kabe-cho
*Latitude:34.5569
*Longitude:132.5161
*Sakop:Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
02:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.2
02:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.3
02:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.3
02:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.3
01:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.4
01:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.4
01:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.4
01:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.5
01:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.5
01:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.6
00:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.6
00:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.6
00:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.7
00:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.7
00:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.7
00:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.8
23:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.8
23:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.9
23:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.9
23:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 23.9
23:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 24.0
23:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 24.0
22:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 24.0
22:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 24.1
-> Sa Front Page