Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2019/12/07 17:30

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Shiraki
*Lokasyon:1428, Ichikawa, Shiraki-cho
*Latitude:34.5533
*Longitude:132.6553
*Sakop:Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
17:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.5
17:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.5
17:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.5
17:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.5
16:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.5
16:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.6
16:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.6
16:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.6
16:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.6
16:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.6
15:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.6
15:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.6
15:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.6
15:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.6
15:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.7
15:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.7
14:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.7
14:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.7
14:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.7
14:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.7
14:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.7
14:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.7
13:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.7
13:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 6.7
-> Sa Front Page