Detalye ng impormasyon ukol sa dami ng tubig-ulan (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/24 05:40

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Inokuchidai
*Lokasyon:3-5-1, Inokuchidai
*Latitude:34.3794
*Longitude:132.3811
*Sakop:Hiroshima Prefecture Erosion and Sediment Control (Sabo) Division

Observation graph

10-min rainfall (mm) Effective rainfall (mm)
10-min rainfall (mm)
Effective rainfall (mm)

Observation value

[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / 10-min rainfall / 60-min rainfall / Cumulative rainfall / Effective rainfall
05:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.3
05:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.3
05:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.3
05:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.4
05:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.4
04:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.4
04:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.4
04:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.4
04:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.4
04:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.5
04:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.5
03:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.5
03:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.5
03:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.5
03:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.5
03:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.5
03:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.6
02:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.6
02:40 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.6
02:30 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.6
02:20 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.6
02:10 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.6
02:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.7
01:50 / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 9.7
-> Sa Front Page